Sửa chữa máy khò, thổi hơi nóng, tháo lắp SMT

Sửa chữa máy khò, thổi hơi nóng, tháo lắp SMT , sua chua may kho , thoi hoi nong , thao lap SMT