Các mỏ hàn Thermaltronics dòng K

Xin click vào file dưới đây để xem danh mục các mỏ hàn dòng K:


Chi tiết

Xin click vào file datasheet bạn cần xem dưới đây:

KXXB004

  

KXXBV004

  

KXXBV007

  

KXXBV007A

  

KXXBV011

  

KXXBV020

  

KXXBV030

  

KXXBV040

  

KXXBV050

  

KXXBV060

  

KXXBVF010

  

KXXBVF020

  

KXXBVF030

  

KXXBVF050

  

KXXBVF060

  

KXXC001

  

KXXC002

  

KXXC004

  

KXXCB012

  

KXXCB035

  

KXXCH006

  

KXXCH008

  

KXXCH010

  

KXXCH010A

  

KXXCH015

  

KXXCH016

  

KXXCH018

  

KXXCH025

  

KXXCH032

  

KXXCH032A

  

KXXCH050

   

KXXCH060

  

KXXCH080

  

KXXCP010

  

KXXCS005

  

KXXCS010

  

KXXCS014

  

KXXDS023

  

KXXDS035

  

KXXDS045

  

KXXDS061

  

KXXLR018

  

KXXLR018A

  

KXXMF003

  

KXXSB005

  

KXXSB005A

  

KXXWV031

  

KXXWV080

   

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch