Các mỏ hàn Thermaltronics dòng M

Xin click vào file dưới đây để xem danh mục các mỏ hàn dòng M:


Chi tiết

Xin click vào file datasheet bạn cần xem dưới đây:

MXB325

   

MXB325H

   

MXBS375

   

MXBS602

   

MXBV007

   

MXBV010

   

MXBV010H

   

MXBV020H

   

MXBV030

   

MXBV030H

   

MXBV040H

   

MXBV050H

   

MXBV060H

   

MXBV350

   

MXBVF010H

   

MXBVF020H

   

MXBVF030H

   

MXBVF050H

   

MXBVF060H

   

MXC001

   

MXC002

   

MXC004

   

MXC300

   

MXC300H

   

MXC301

   

MXCB012H

   

MXCB035H

   

MXCB224

   

MXCB225

   

MXCB226

   

MXCH004

   

MXCH006

   

MXCH008

   

MXCH012

   

MXCH016

   

MXCH024

   

MXCH030

   

MXCH032H

   

MXCH038

   

MXCH052

   

MXCH060H

   

MXCH080H

   

MXCH175

   

MXCH175H

   

MXCH176

   

MXCH176H

   

MXCH177

   

MXCH177H

   

MXCH178

   

MXCH178H

   

MXCH179

   

MXCH180

   

MXCH181

   

MXCH250

   

MXCH250H

   

MXCP200

   

MXCP201

   

MXCP202

   

MXCP302

   

MXCP303

   

MXCP303H

   

MXCS014H

   

MXCS150

   

MXCS151

   

MXCS151H

   

MXCS152

   

MXCS152H

   

MXCS154

   

MXCS155

   

MXDS023H

   

MXDS035H

   

MXDS525

   

MXDS526

   

MXDS526H

   

MXDS529

   

MXK047

   

MXK100

   

MXK100H

   

MXLB124

   

MXLB125

   

MXLB126

   

MXLB127

   

MXLB128

   

MXLC650

   

MXLR400

   

MXLR401

   

MXLR403

   

MXMD575

   

MXMF375

   

MXMF375H

   

MXSB275

   

MXSB275H

   

MXSB276

   

MXSB276H

   

MXWV020

   

MXWV031

   

MXWV300

   

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch