Các mỏ hàn Thermaltronics dòng S


Xin click vào file dưới đây để xem danh mục các mỏ hàn dòng S:

Chi tiết

Xin click vào file datasheet bạn cần xem dưới đây:

SXXB004

   

SXXBV004

   

SXXBV007

   

SXXBV007A

   

SXXBV011

   

SXXBV020

   

SXXBV030

   

SXXBV040

   

SXXBV050

   

SXXBV060

   

SXXBVF010

   

SXXBVF020

   

SXXBVF030

   

SXXBVF050

   

SXXBVF060

   

SXXC001

    

SXXC002

    

SXXC004

   

SXXCB012

   

SXXCB035

   

SXXCH006

   

SXXCH008

   

SXXCH010

   

SXXCH010A

   

SXXCH015

   

SXXCH016

   

SXXCH018

   

SXXCH025

   

SXXCH032

   

SXXCH032A

   

SXXCH050

   

SXXCH060

   

SXXCH080

   

SXXCP010

   

SXXCS005

    

SXXCS014

   

SXXDS023

   

SXXDS045

   

SXXDS061

   

SXXLR018

   

SXXLR018A

   

SXXMF003

   

SXXSB005

   

SXXSB005A

   

SXXWV031

   

SXXWV080

   

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch