Các mỏ hàn Thermaltronics dòng T


Xin click vào file dưới đây để xem danh mục các mỏ hàn dòng T:


Chi tiết

Xin click vào file datasheet bạn cần xem dưới đây:

TXXBV010

   

TXXBV030

   

TXXC004

   

TXXC010

   

TXXCH012

   

TXXCH016

   

TXXCH024

   

TXXCH030

   

TXXCH032

   

TXXCH052

   

TXXK047

   

TXXWV020

   

TXXWV031

   

MXB325

   

MXBS375

   

MXBS602

   

MXBV007

   

MXBV350

   

MXC001

   

MXC002

   

MXC300

    

MXC301

   

MXCB224

   

MXCB225

   

MXCB226

   

MXCH004

   

MXCH006

   

MXCH008

   

MXCH038

   

MXCH175

   

MXCH176

   

MXCH177

   

MXCH178

   

MXCH179

   

MXCH180

   

MXCH181

   

MXCH250

   

MXCP200

   

MXCP201

   

MXCP202

   

MXCP302

   

MXCP303

   

MXCS150

   

MXCS151

   

MXCS152

   

MXCS154

   

MXCS155

   

MXDS525

   

MXDS526

   

MXDS529

   

MXK100

   

MXLC650

   

MXLR400

   

MXLR401

   

MXLR403

   

MXMD575

   

MXMF375

   

MXSB275

   

MXSB276

   

MXWV300

   

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch