Máy hàn Thermaltronics TMT-2000S

Nguồn vào: 100-240 VAC, 55W

Điện thế đầu hàn nối đất: 2mV, true RMS 50-500Hz

Điện trở đầu hàn nối đất: <2 Ohms DC

Độ ổn định nhiệt độ chế độ chờ: +/- 1.1°C (2°F)

Nhiệt độ bao phủ tối đa: 50°C (122°F)

Cầu chì: 250V 1A

Nguồn ra (tối đa): 50 Watts

Tần số đầu ra: 470 Khz

Kích thước (R x C x D): 110mm x 155mm x 92mm

Trọng lượng: 1.3 KG

Tần số đầu vào: 50/60 Hz


CHỨNG NHẬN

                      


DANH MỤC CÁC MỎ HÀN THERMALTRONICS DÒNG K:


DANH MỤC CÁC MỎ HÀN THERMALTRONICS DÒNG P:


DANH MỤC CÁC MỎ HÀN THERMALTRONICS DÒNG S:

DANH MỤC CÁC BỘ THÁO MỐI HÀN THERMALTRONICS DS-KIT-3:

DANH MỤC CÁC BỘ TWEEZERS THERMALTRONICS TZ-KIT-3:
 Chi tiết

DATASHEET CỦA TRẠM HÀN TMT-2000S:


DATASHEET CỦA CÁC MỎ HÀN THERMALTRONICS DÒNG P:

PxxBV010

   

PxxBV030

   

PxxC004

  

PxxC010

  

PxxCH012

  

PxxCH016

  

PxxCH024

  

PxxCH030

  

PxxCH032

  

PxxCH052

  

PxxK047

  

PxxWV020

  

PxxWV031

   

PxxB325

  

PxxBS375

  

PxxBS602

  

PxxBV007

  

PxxBV350

  

PxxC001

  

PxxC002

  

PxxC300

  

PxxC301

  

PxxCB224

  

PxxCB225

  

PxxCB226

  

PxxCH004

  

PxxCH006

  

PxxCH008

  

PxxCH038

  

PxxCH175

  

PxxCH176

  

PxxCH177

  

PxxCH178

  

PxxCH179

  

PxxCH180

  

PxxCH181

  

PxxCH250

  

PxxCP200

  

PxxCP201

  

PxxCP202

  

PxxCP302

  

PxxCP303

  

PxxCS150

  

PxxCS151

  

PxxCS152

  

PxxCS154

  

PxxCS155

  

PxxDS525

  

PxxDS526

  

PxxDS529

  

PxxK100

  

PxxLB124

  

PxxLB125

  

PxxLB126

  

PxxLB127

  

PxxLB128

  

PxxLC650

  

PxxLR400

  

PxxLR401

  

PxxLR403

  

PxxMD575

  

PxxMF375

  

PxxSB275

  

PxxSB276

  

PxxWV300

  

 

DATASHEET CỦA CÁC MỎ HÀN THERMALTRONICS DÒNG K:

KXXB004

  

KXXBV004

  

KXXBV007

  

KXXBV007A

  

KXXBV011

  

KXXBV020

  

KXXBV030

  

KXXBV040

  

KXXBV050

  

KXXBV060

  

KXXBVF010

  

KXXBVF020

  

KXXBVF030

  

KXXBVF050

  

KXXBVF060

  

KXXC001

  

KXXC002

  

KXXC004

  

KXXCB012

  

KXXCB035

  

KXXCH006

  

KXXCH008

  

KXXCH010

  

KXXCH010A

  

KXXCH015

  

KXXCH016

  

KXXCH018

  

KXXCH025

  

KXXCH032

  

KXXCH032A

  

KXXCH050

   

KXXCH060

  

KXXCH080

  

KXXCP010

  

KXXCS005

  

KXXCS010

  

KXXCS014

  

KXXDS023

  

KXXDS035

  

KXXDS045

  

KXXDS061

  

KXXLR018

  

KXXLR018A

  

KXXMF003

  

KXXSB005

  

KXXSB005A

  

KXXWV031

  

KXXWV080

   

DATASHEET CỦA CÁC MỎ HÀN THERMALTRONICS DÒNG S:

SXXB004

   

SXXBV004

   

SXXBV007

   

SXXBV007A

   

SXXBV011

   

SXXBV020

   

SXXBV030

   

SXXBV040

   

SXXBV050

   

SXXBV060

   

SXXBVF010

   

SXXBVF020

   

SXXBVF030

   

SXXBVF050

   

SXXBVF060

   

SXXC001

    

SXXC002

    

SXXC004

   

SXXCB012

   

SXXCB035

   

SXXCH006

   

SXXCH008

   

SXXCH010

   

SXXCH010A

   

SXXCH015

   

SXXCH016

   

SXXCH018

   

SXXCH025

   

SXXCH032

   

SXXCH032A

   

SXXCH050

   

SXXCH060

   

SXXCH080

   

SXXCP010

   

SXXCS005

    

SXXCS014

   

SXXDS023

   

SXXDS045

   

SXXDS061

   

SXXLR018

   

SXXLR018A

   

SXXMF003

   

SXXSB005

   

SXXSB005A

   

SXXWV031

   

SXXWV080

   

 DATASHEET CỦA CÁC BỘ THÁO MỐI HÀN DS-KIT-3 CHO TMT-2000S:

KXXDT003

   

KXXDT003L

   

KXXDT004

   

KXXDT004L

   

KXXDT005

   

KXXDT005L

   

KXXDT006

   

KXXDT007

   

DATASHEET CỦA CÁC BỘ TWEEZERS TZ-KIT-3 DÙNG CHO TMT-2000S:

KXXTZ003

   

KXXTZ004

    

KXXTZ010

   

KXXTZ010B

   

KXXTZ015

   

KXXTZ018

   

KXXTZ018B

   

KXXTZ025

   

KXXTZ050

   

KXXTZ100

   

KXXTZ160

   

KXXTZ220

   

KXXTZ300

   


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch