Máy đo độ dày lớp phủ, lớp sơn

Máy đo độ dày lớp sơn, mạ từ tính và không từ tính; Máy đo độ dày DEFELSKO vẽ đồ thị, wifi, USB, lưu dữ liệu